ìåâå ãâðéä á'


ניוזלטר שבועי של התנועה הקיבוצית:

מזכירות (21/12/2020 09:29)

השבוע בתנועה הקיבוצית: חונכים את השכונה החדשה בפלך ל- 14 המשפחות שנקלטו בקיבוץ

וגם: מחבקים את העולים החדשים מאתיופיה. איך מציינים את חנוכה בקיבוצים בזמן הקורונה והמתכון המיתולוגי לסופגנייה של גרדה כהן ז"ל. כל זאת ועוד בניוזלטר השבועי של התנועה הקיבוצית.

http://kibbutz.org.il/he/node/1726

 

מסמכים מצורפים להודעה זו: