ìåâå ãâðéä á'


מזל טוב וברכות לרוב לאליעזר ויינשטיין (אבא של רבקה'לה וגמייסטר) שהגיע השבוע לגיל 100. מאחלים לך מכל הלב בריאות טובה ואיתנה. מכל קהילת דגניה ב'

מזכירות (19/02/2021 08:13)

בתמונה - רותי גולן מביאה זר פרחים ממועדון 70+ וקהילת דגניה ב'

תמונות מצורפות להודעה זו: